Psihoterapia centrată pe obiective și soluții

„Pacienții nu sunt persoane slabe, în căutarea unui tutore exterior, ci oameni care au decis să-și ia în serios destinul, oameni hotărâți să ducă o viață mai bună.”

S. Peck, P.Traube

Sunt perioade în care repetăm aceleași pattern-uri disfuncționale într-o anumită arie a vieții, și deși nemulțumiți, nu reușim să găsim ieșirea din labirintul gândurilor, de parcă ne-am învârti repetat, într-un sens giratoriu. Cum ne simțim noi, ce simt ceilalți „participanți la trafic”?

Prezența în psihoterapie necesită curaj, sinceritate, autoreflecție.

În modelul centrării pe soluție, psihoterapia va evidenția resursele clientului, reușitele sale, extinzând aria de manifestare a strategiilor de succes pe care le-a utilizat deja.

Excepțiile de la manifestarea problemei pot ajuta în descoperirea resurselor conștiente ori inconștiente ale clientului.

„Totul curge; nu poți face baie de două ori în aceeași apă a râului.”

Heraclit

Această caracteristică a vieții de a nu se repeta, oferă tocmai posibilitatea de a ne mișca în direcția găsirii și implementării soluției, de a facilita generarea de „povești alternative”, ori completarea „povestirii” personale utilizând resursele adecvate.

„Schimbarea mică duce la schimbări mari” este la baza strategiei de divizare a problemei mari în probleme mai mici pentru a reuși să parcurgem pași mici, dar care reactualizează succesul, reușita, încrederea.

„Terapeutul pornește de la premisa că pacientul, în istoria sa, a făcut dovada unei funcționări adecvate și eficiente. Prin urmare, terapeutul nu trebuie să-și propună să învețe pacientul cum să se comporte adecvat. Mai degrabă, munca terapeutului este aceea de a ajuta pacientul să-și deblocheze istoria constructivă adormită. Terapia devine procesul de stimulare a resurselor existente- resurse care au rămas mult timp închise”.

AJ. Zeig

Construcția soluțiilor ține cont de trei caracteristici principale ale terapiei:

1.Centrarea pe aspectele pozitive, pe soluție și pe viitor facilitează schimbarea în direcția dorită.

2. Excepțiile de la fiecare problemă pot fi create de terapeut și client și pot fi utilizate în construirea soluțiilor.

3. Schimbarea se manifestă tot timpul.

Câteva prescripții terapeutice (Walter și Peller, 1992):

Observă momentele pozitive!

mai mult din comportamentele pozitive sau excepții!

Descoperă cum apar excepțiile spontane!

Fă puțin din elementele soluției ipotetice!

Psihoterapeut Leontina Retegan

Bibliografie:

Zeig,J.K.; Gilligan, S.G. (1990), Brief Therapy, Myths, Methods and Metaphors, Brunner/Mazel, New York.

Walter, J.L.; Peller, J.E.(1992), Becoming Solution- Focused in Brief- Therapy, Brunner/Mazel, Inc., New York.